قوانین بازی

قوانین حریم شخصی افراد:

بازی آنلاین شهرنشینان جز یکی از سایت‌های جنبی شبکه اجتماعی کوکجا kookoja.com میباشد که برای ثبت نام در آن میباید دارای شناسه کاربری کوکجا باشید و از طریق آن میتوانید در بازی شهرنشینان نیز عضو گردید. بر اساس این مطلب تمامی موارد ذکر شده در قسمت قوانین حساب‌های کاربری شبکه اجتماعی کوکجا در خصوص بازی شهرنشینان نیز صدق خواهد کرد.


از جمله:

پست الكترونیكی یا ایمیل هر کاربر، در سیستم محفوظ بوده و به نمایش عمومی در نمی آید. بازی شهرنشینان قادر است در صورت نیاز از پست الكترونیكی کاربران جهت اطلاع رسانی ها استفاده نماید. آدرس و تلفن کاربران كه به صورت داوطلبانه در بخش تنظیم پروفایل وارد می شود، تنها در مواقع مورد نیاز برای ارسال جوایز مورد استفاده قرار می گیرد. ثبت نام با ایمیلی به غیر از ایمیل شخصی و یا ثبت نام با ایمیل دیگری تخلف محسوب شده و در صورت اثبات عدم تعلق ایمیل به کاربر، بازی شهرنشینان آزادانه در مورد کاربر خاطی تصمیم خواهد گرفت.


قوانین رفتار متعادل:

ارسال بیش از حد پیغام در بازی، تخلف محسوب می شود و بازی شهرنشینان بر اساس معیار های خاص خود قادر به تشخیص حد ارسال پیغام و نیز نحوه ی برخورد با کاربران خاطی خواهد بود. توهین به دیگر کاربران، شخصیت های حقیقی یا حقوقی از طریق ارسال پیغام ها، ثبت پیام در قسمت دیوارهای صفحات پروفایل،خیابان و محله، تخلف محسوب شده و با کاربر خاطی برخورد خواهد نمود. بازی شهرنشینان یک بازی مفرح اجتماعی برای گذران اوقات است، تبدیل پروفایل به ابزار تبلیغی، محل دعوای سیاسی و یا نمایش عقاید فردی كه باعث ایجاد جوی غیر از جو مورد نظر بازی شود تخطی از قوانین محسوب می شود. مسوولیت تخطی از موارد فوق بر عهده ی فرد خاطی بوده و بازی شهرنشینان حتی الامكان سعی می كند با استفاده از ابزارهای كنترلی خود و نیز همكاری سایر کاربران جهت شناسایی و حذف کاربران خاطی اقدام نماید.